Gezocht: nieuwe teams voor het meetnet Vleermuistransecttellingen (NEM VTT)

1 februari 2018

Het NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen geeft informatie over de populatieontwikkeling van vier soorten vleermuizen (laatvlieger, rosse vleermuis, gewone en ruige dwergvleermuis) in Nederland. Deze soorten konden we tot nu toe in andere meetnetten niet goed volgen. In 2013 is dit meetnet gestart en vanaf 2014 breiden we dit meetnet gestaag uit met jaarlijks vijf nieuwe teams.

Wij zoeken voor 2018 nog vijf teams van minimaal 5 personen die bij voorkeur routes willen rijden in een van de volgende regio’s:
Leeuwarden,  West Drenthe, Emmeloord-Steenwijk, Reestdal-Noord Salland, Zeeuws-Vlaanderen, Haarlem. In overleg zijn ook andere regio’s mogelijk.

Bij de bestaande teams is een veel gevallen ruimte voor uitbreiding van de teamleden.

Ervaring met vleermuizen is niet vereist om mee te kunnen doen aan het meetnet. De benodigde kennis wordt getraind in drie bijeenkomsten tijdens het eerste jaar voor nieuwe teamleden. Een team krijgt een Batlogger in permanente bruikleen.


Klaar om te gaan rijden (foto: Tom Dekker).

De basis van dit meetnet is het in teamverband jaarlijks twee keer met de auto afleggen van drie transecten. De roepen van vleermuizen worden op deze transecten automatisch vastgelegd met een speciale geluiden-registrerende ‘bat detector’ (Batlogger). Een transect wordt uitgezet in voor de vier soorten geschikt landschap en wordt gereden op voor de soorten geschikte momenten in seizoen en avond. 

De periode van rijden is 15 juli tot 1 september. Tijdstip van rijden is net na zonsondergang en bij goed weer. Ieder team legt in deze periode twee keer een avond de drie transecten af. In het eerste jaar worden de transecten in april/mei eenmaal proefgereden. Analyse van de opgenomen geluiden gebeurt door één of meerdere personen uit het team volgens een vast protocol. Data moet vervolgens voor 15 december worden ge-upload naar een online invoer portal.

Het meetnet kent met name in het eerste jaar een behoorlijke tijdsinvestering. Het (proef) rijden van de transecten kost per avond zo’n 2,5 uren maar ook het leren kennen van het analyseprogramma en het uploaden en analyseren van de gegevens is, zeker in het eerste jaar, arbeidsintensief. Doordat deelname aan het meetnet in teamverband gebeurt zijn taken onderling te verdelen.

Aanmelden kan alleen in teamverband. Een team bestaat uit minimaal vijf personen.

Meer informatie staat in de oproep (pdf) en op www.zoogdiervereniging.nl/nem-vleermuis-transecttellingen. Heb je vragen of wil je jouw team aanmelden neem dan contact met ons op via nemvtt@zoogdiervereniging.nl.