Nieuwsoverzicht 2013

Een duurzame oplossing voor de NDFF
20 december 2013

De Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) wordt per 1 januari 2014 opgeheven. Op dit moment worden de laatste afspraken gemaakt voor een duurzame oplossing om de toekomst van de NDFF veilig te stellen.

Flora en Fauna congres 18 januari 2014
18 december 2013

De VOFF en Soortenbescherming Nederland organiseren het eerste Flora- en faunacongres in Nijmegen. Centraal staan de activiteiten van vrijwilligers en hun organisaties.

Jaar van de Steenmarter afgelopen: gemeentes en provincies, neem uw verantwoordelijkheid!
17 december 2013

Het Jaar van de Steenmarter is bijna afgelopen. Er is dit jaar veel gebeurd rondom de steenmarter.

Licht op mistige vleermuizen
13 december 2013

Midden december ‘s avonds naar buiten voor vleermuizen. Door de mist kan je zien in welke mate de verschillende types straatlampen vleermuizen en mensen stoort.

Win een steenmarterkast
12 december 2013

Ter afsluiting van het Jaar van de Steenmarter stellen we 3 steenmarterkasten beschikbaar aan mensen die zo'n kast willen uitproberen en de ervaringen met ons willen delen.

Steenmarterkalender december: winterperiode
10 december 2013

In het kader van het Jaar van de Steenmarter plaatsen we maandelijks een berichtje over deze soort. Dit is het laatste bericht over de steenmarterkalender.

Gezocht: redactieleden voor tijdschrift ‘Zoogdier’
9 december 2013

Zoogdier is het populair-wetenschappelijk blad van de Zoogdiervereniging. De redactie van Zoogdier is op zoek naar nieuwe redactie leden.

Een nieuw meetnet: Vleermuis Transect Tellingen
9 december 2013

Eind 2012 is de Zoogdiervereniging in opdracht van het Ministerie van EZ gestart met een pilot voor een nieuw meetnet: NEM Vleermuis Transecttellingen. 

Ottercursussen winter 2014
3 december 2013

Deze winter worden er in het kader van het landelijke verspreidingsonderzoek van de otter weer cursussen gegeven hoe sporen van otter te herkennen.

Terugblik steenmartersymposium
19 november 2013

Op 6 november organiseerden de Zoogdiervereniging en Kenniscentrum Dierplagen een symposium over de steenmarter. Lees het verslag en bekijk de presentaties.

Pagina's

Abonneren op Actueel